မလိုတဲ့ outline ကီးကို Forget လုပ်ခြင်း

ကီးတွေ connect လုပ်လို့မရတော့ရင် မိမိ operator နဲ့ outline ကီး မကိုက်တော့ရင် Forget[...]