Kodi မှာ English စာတန်းထိုးခြင်း

မြန်မာစာတန်းထ်ုးကားကို ဖြစ်စေ စာတန်းမထိုးသော ဇာတ်ကားကို ဖြစ်စေ Kodi မှာ English subtitle ထိုးနိုင်ပါတယ်[...]